Petycja w sprawie zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej (od Mydlnik do Bronowic Małych)

Ocalić Młynówkę

  

Do: Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

Szanowny Panie Prezydencie!

Młynówka Królewska to chroniony miejscowymi planami zagospodarowania teren rekreacyjny ciągnący się od centrum miasta aż do Mydlnik. Jest to bardzo popularna, ponad siedmiokilometrowa trasa rowerowo – spacerowa. Niestety, deptak i ścieżka rowerowa urywają się przy ul. Na Błonie. Od tego miejsca, aż do Mydlnik, teren jest bardzo zaniedbany. Brakuje też całościowej koncepcji dla tego traktu, który łączy przyrodę i historię Krakowa.

Fatalnie to wygląda, biorąc pod uwagę, tak wizerunek miasta, jak i - przede wszystkim - oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Część traktu Młynówki jest zagospodarowana, a część – pozostająca zresztą w bliskim sąsiedztwie istniejących i planowanych inwestycji mieszkaniowych – jest zapuszczona i zaśmiecona.

Prosimy o podjęcia działań, które pozwolą mieszkańcom w pełni korzystać z możliwości, jakie daje ten unikatowy w skali kraju teren. Jest to najdłuższy park miejski w Polsce oraz zabytek przyrodniczy o wyjątkowych walorach historycznych i krajobrazowych. Jest to też bardzo ważne dla mieszkańców miejsce spacerów, wycieczek pieszych i rowerowych, pikników.

Podjęte działania powinny uwzględnić przede wszystkim zapewnienie ciągłości szlaku rowerowego i pieszego oraz naprawy nawierzchni (która, szczególnie po opadach, uniemożliwia korzystanie z trasy). Powinny uwzględniać również koncepcję rozsądnego zagospodarowania tego terenu z uwzględnieniem planów budowy trasy Balickiej oraz połączenie w kilku miejscach Młynówki Królewskiej z trasą spacerową wzdłuż wałów Rudawy.

Działania, które proponujemy to:

1) przedłużenie ścieżki rowerowej i chodnika po południowej stronie ul. Filtrowej oraz zapewnienie ich ciągłości od ul. Na Błonie do ul. Zygmunta Starego,

2) zasłonięcie nieestetycznych garaży po południowej stronie ul. Filtrowej poprzez posadzenie drzew i krzewów (będzie to też przyrodnicza rewitalizacja tej części parku),

3) ustawienie koszy na śmieci i na psie odchody przy ul. Filtrowej oraz pętli autobusowej Bronowice Małe,

4) naprawa nawierzchni na całej długości ul. Zygmunta Starego - dostosowanie jej do potrzeb pieszych i rowerzystów. Uwzględnienie ścieżki pieszej i rowerowej w planach budowy trasy Balickiej w tym rejonie,

5) naprawa nawierzchni odcinka łączącego ul. Zygmunta Starego z ul. Lindego, w celu umożliwienia wygodnego dojścia z terenu Młynówki Królewskiej do ujęcia wody pitnej przy ul. Lindego i dalej do osiedli, Uniwersytetu Rolniczego i przystanków komunikacji miejskiej,

6) wykonanie ścieżki dla pieszych wzdłuż koryta Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Lindego do mostku w Mydlnikach,

7) odpowiednie oznakowanie w całym pasie Młynówki Królewskiej (oznakowanie ścieżek oraz szlaków rowerowych i pieszych, drogowskazy, tablice informacyjno – edukacyjne, mapy),

8) połączenie Młynówki Królewskiej z wałami Rudawy ścieżką rowerową i chodnikiem wzdłuż ul. Zakliki z Mydlnik i w innych miejscach,

9) utworzenie przejrzystego wykazu wszystkich działek w objętym planami miejscowymi pasie Młynówki Królewskiej oraz wykup działek niezbędnych do przeprowadzenia ścieżek pieszych i rowerowych,

10) umożliwienie przeprowadzenia zbiórek crowdfundingowych na cele rewitalizaji Młynówki Królewskiej. Opracowanie w tym celu procedur i przedstawienie ich mieszkańcom.

[your signature]

548 signatures

Share this with your friends:

   

Władze miasta od wielu lat zaniedbują zachodnią część parku Młynówka Królewska. Jeśli Ciebie również martwi marnowanie potencjału tego pięknego terenu zielonego, podpisz petycję internetową. Formularz znajduje się obok.

Równolegle prowadzona jest korespondencja z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Prezydentem Miasta Krakowa. Jej treść opublikowana jest poniżej.

korespondencja z Prezydentem Miasta Krakowa (.pdf)

korespondencja z Zarządem Zieleni Miejskiej (.pdf)

Od jesieni 2017 r. wysyłamy też podpisy mieszkańców na listach papierowych (wysłano ich już 760!). Zachęcamy do pomocy w zebraniu kilku – kilkunastu podpisów wśród swoich znajomych lub sąsiadów.  Kolejne podpisy będziemy wysyłać wiosną. Tekst petycji oraz lista na podpisy – gotowe do wydrukowania – znajdują się poniżej.

treść petycji (.pdf)

lista na podpisy (.pdf)

Aktualności dostępne są na naszym profilu facebookowym. Zachęcamy również do kontaktu mailowego i wspierania akcji.

facebook.com/mlynowkakrolewska

park.mlynowka@gmail.com

Autorzy petycji – mieszkańcy Bronowic Małych.

Petycja w sprawie zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej

Młynówka Królewska to chroniony miejscowymi planami zagospodarowania teren rekreacyjny ciągnący się od centrum miasta aż do Mydlnik. Jest to bardzo popularna, ponad siedmiokilometrowa trasa rowerowo – spacerowa. Niestety, deptak i ścieżka rowerowa urywają się przy ul. Na Błonie.

Od tego miejsca, aż do Mydlnik, teren jest bardzo zaniedbany. Brakuje też całościowej koncepcji dla tego traktu, który łączy przyrodę i historię Krakowa. Fatalnie to wygląda biorąc pod uwagę wizerunek miasta i – przede wszystkim – oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Częśc traktu Młynówki jest zagospodarowana, a część – pozostająca zresztą w bliskim sąsiedztwie istniejących i planowanych inwestycji mieszkaniowych – jest zapuszczona i zaśmiecona.

Prosimy o podjęcia działań, które pozwolą mieszkańcom w pełni korzystać z możliwości, jakie daje ten unikatowy w skali kraju teren. Jest to najdłuższy park miejski w Polsce oraz zabytek przyrodniczy o wyjątkowych walorach historycznych i krajobrazowych. Jest to też bardzo ważne dla mieszkańców miejsce spacerów, wycieczek pieszych i rowerowych, pikników.

Podjęte działania powinny uwzględnić przede wszystkim zapewnienie ciągłości szlaku rowerowego i pieszego oraz naprawy nawierzchni (która, szczególnie po opadach, praktycznie uniemożliwia korzystanie z trasy). Powinny uwzględniać również koncepcję rozsądnego zagospodarowania tego terenu z uwzględnieniem planów budowy trasy Balickiej oraz połączenie w kilku miejscach Młynówki Królewskiej z trasą spacerową wzdłuż wałów Rudawy.

Propozycja 10 działań dotyczących zagospodarowania terenu Młynówki Królewskiej

od ul. Na Błonie do ul. Zakliki z Mydlnik

Przedłużenie ścieżki rowerowej i chodnika po południowej stronie ul. Filtrowej oraz zapewnienie ich ciągłości od ul. Na Błonie do ul. Zygmunta Starego

Zasłonięcie nieestetycznych garaży po południowej stronie ul. Filtrowej poprzez posadzenie drzew i krzewów (będzie to też przyrodnicza rewitalizacja tej części parku)

Ustawienie koszy na śmieci i na psie odchody przy ul. Filtrowej oraz pętli autobusowej Bronowice Małe

Naprawa nawierzchni na całej długości ul. Zygmunta Starego aby dostosować ją do potrzeb pieszych i rowerzystów. Uwzględnienie ścieżki pieszej i rowerowej w planach budowy trasy Balickiej w tym rejonie

Naprawa nawierzchni odcinka łączącego ul. Zygmunta Starego z ul. Lindego, w celu umożliwienia wygodnego dojścia z terenu Młynówki Królewskiej do ujęcia wody pitnej przy ul. Lindego i dalej do osiedli, Uniwersytetu Rolniczego i przystanków komunikacji miejskiej,

Wykonanie ścieżki dla pieszych wzdłuż koryta Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Lindego do gotowego już fragmentu ścieżki w Mydlnikach

Odpowiednie oznakowanie w całym pasie Młynówki Królewskiej (oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych i pieszych, drogowskazy, tablice informacyjno-edukacyjne, mapy)

Połączenie Młynówki Królewskiej z wałami Rudawy ścieżką rowerową i chodnikiem wzdłuż ul. Zakliki z Mydlnik i w innych miejscach

Utworzenie przejrzystego wykazu wszystkich działek w objętym planami miejscowymi pasie Młynówki Królewskiej oraz wykup działek niezbędnych do przeprowadzenia ścieżek pieszych i rowerowych

Umożliwienie przeprowadzenia zbiórek crowdfundingowych na cele rewitalizacji Młynówki Królewskiej. Opracowanie w tym celu procedur i przedstawienie ich mieszkańcom

Petycję podpisali

Latest Signatures
548 wit h. Kwi 23, 2018
547 Ewa Z. Kwi 18, 2018
546 Łukasz C. Kwi 15, 2018
545 Agnieszka P. Kwi 11, 2018
544 Maria B. Mar 27, 2018
543 Anna B. Mar 22, 2018
542 Marta P. Mar 05, 2018
541 Aneta T. Mar 05, 2018
540 Maria . Lut 27, 2018
539 Grzegorz M. Lut 22, 2018
538 Joanna K. Lut 22, 2018
537 Dorota S. Lut 21, 2018
536 Maciej B. Lut 21, 2018
535 Tomasz K. Lut 21, 2018
534 Jakub D. Lut 21, 2018
533 Jakub C. Lut 21, 2018
532 Waldemar A. Lut 20, 2018
531 Beata D. Lut 20, 2018
530 Małgorzata . Lut 20, 2018
529 Aleksander S. Lut 20, 2018
528 danuta k. Lut 20, 2018
527 Bogdan K. Lut 20, 2018
526 Elżbieta K. Lut 20, 2018
525 Karol A. Lut 20, 2018
524 Przemysław G. Lut 20, 2018
523 Małgorzata G. Lut 20, 2018
522 Marian K. Lut 20, 2018
521 Szymon O. Lut 20, 2018
520 Grzegorz P. Lut 20, 2018
519 Magdalena P. Lut 19, 2018
518 Tomasz P. Lut 19, 2018
517 Katarzyna O. Lut 02, 2018
516 Małgorzata L. Sty 28, 2018
515 Marcin L. Sty 25, 2018
514 Marcin D. Sty 23, 2018
513 Ewelina K. Sty 22, 2018
512 Wojciech W. Sty 22, 2018
511 Radosław O. Sty 22, 2018
510 Elżbieta H. Sty 22, 2018
509 Ewelina P. Sty 21, 2018
508 Janusz K. Sty 20, 2018
507 Iwona M. Sty 20, 2018
506 Grzegorz M. Sty 19, 2018
505 Małgorzata S. Sty 19, 2018
504 Ela S. Sty 19, 2018
503 Magdalena S. Sty 19, 2018
502 Magdalena C. Sty 18, 2018
501 Elżbieta O. Sty 18, 2018
500 Jolanta B. Sty 18, 2018
499 Emilia W. Sty 17, 2018